Ontwikkeling onderwijsregio bijeenkomst 1

Tijdens deze ochtend is kennisgemaakt met de grondslag van de onderwijsregio’s: werven, matchen, begeleiden, opleiden en professionaliseren. De projectleider uit de Duin- en Bollenstreek deelde zijn ervaringen met hun succesvolle aanpak. Ook maakten we kennis met de regio coördinator Gelderland van de Realisatie Eenheid.

Kick-off

Meer info

In de Lerarenbrief 2022 kondigden onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf aan meer in te willen zetten op regionale samenwerking. ‘Partijen in de regio die daar nu nog in verschillende verbanden aan werken, zoals via de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP), Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) en de regionale allianties verbinden zich tot één onderwijsregio met een Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt (RATO)’, staat er in de Lerarenbrief. Inmiddels is de RATO de Onderwijsregio geworden. In juni van 2023 zijn de eerste 29 Onderwijsregio’s (de voorlopers) van start gegaan.

Op 13 september 2023 zijn we gestart in de regio Food Valley met de verkenning van onze Onderwijsregio. Vanuit Samen Opleiden & Professionaliseren, Regionale Aanpak Personeelstekort en de Educatieve Alliantie kwamen we samen om richting te geven aan onze aanpak van het lerarentekort.

Programma:

8:30 Inloop met koffie en thee
9:00 Programma met o.a.
Inspiratie vanuit Duin & Bollenstreek
Kennismaking Regiocoördinator Realisatie Eenheid Gelderland
Thematafels Werving, Matching, Begeleiden, Opleiden en Professionaliseren
11:30 Napraten met vroege lunch