Conferentie en agenda 2023/24

Wat een fantastische middag was het! De FVSN-conferentie vond plaats op het Ichthus College in Veenendaal, met als thema: "Oriëntatie op praktijkgerichte programma’s op alle niveaus".

Het thema van dit jaar was:

"Oriëntatie op praktijkgerichte programma’s op alle
niveaus"

Op 18 maart 2024 kwam het Food Valley Scholennetwerk bijeen op het Ichthus College in Veenendaal, waar we in de aula welkom werden geheten door Jaap van Dam (directeur Ichthus). Het jaarlijkse evenement werd daarna vervolgd door Reina Kuiper (secretaris FVSN). Er werd teruggeblikt op het afgelopen schooljaar en daarnaast benadrukte ze het belang van samenwerking binnen FVSN benadrukte. Scholen kunnen altijd activiteiten indienen om op de deze website te worden gepubliceerd en gekoppeld.

Klik op de afbeeldingen voor een grotere afbeelding
Reina Kuiper (secretaris FVSN) benadrukte opnieuw het belang van samenwerking binnen FVSN en herinnerde leden eraan dat zij altijd activiteiten en onderwerpen mogen aandragen voor de jaarkalender. Na de twee introducties was er ruimte voor een rondleiding door het Ichthus College of het rondneuzen over de informatiemarkt.

Infomarkt

Tijdens de conferentie waren verschillende partners van het FVSN aanwezig om stands te bemensen. Op de infomarkt konden bezoekers meer te weten komen over onderwerpen zoals havo praktijkgerichte programma's, vmbo praktijkgerichte programma's, Teach-in praktijkgerichte programma's, praktijkgerichte programma Dienstverlening & Producten, software van 4TU en meer. Het was een waardevolle gelegenheid om kennis op te doen en te netwerken. Bovendien was de rondleiding door het Ichthus College erg in trek.

Lezingen

Chris Fokkens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de waarde van praktijkgerichte programma's in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Zijn inzichten waren waardevol en hebben ons een inkijkje gegeven om de toekomst van het praktijkgericht onderwijs beter te begrijpen.

Daarnaast hebben we mogen luisteren naar Dan Assendorp, coördinator van praktijkgerichte programma's bij Van Hall-Larenstein. Zijn praktische benadering en voorbeelden van vakken zoals natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde hebben nieuwe inzichten gegeven en geholpen om de uitdagingen en kansen binnen het onderwijslandschap beter te begrijpen. Plus wat praktijkvoorbeelden en reacties van leerlingen.

Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van deze conferentie!

Lees meer over onze partners

Aeres Hogeschool Wageningen

Leerkracht, vakkennis en professionele ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, talenten en potentieel benut? Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-) onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Het vergroten van leerkracht staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. We staan middenin het werkveld en leiden docenten, praktijkopleiders, innovators van leren en kennismanagers op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Christelijke Hogeschool Ede

Kies jij voor een opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede, de CHE (cee-haa-ee)? Wanneer je in Ede komt studeren, dagen we je uit na te denken over hoe jij van betekenis kunt zijn voor een ander. Of je nu studeert of straks werkt, als journalist, verpleegkundige, bedrijfsadviseur of...

'Wie wil jij zijn voor de wereld van morgen?' is een vraag of thema waar jij je tijdens je studie mee bezig houdt.

De CHE is een hogeschool die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat merk je als student. De CHE mag zich al jaren de beste (middelgrote) hogeschool van Nederland noemen. Elk jaar zetten studenten en onafhankelijke experts de CHE in de Keuzegids op nummer één. Daar zijn we trots op.

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein is een kleinere hogeschool waar persoonlijke aandacht voor de student vanzelfsprekend is. Studenten kiezen voor Van Hall Larenstein voor de inhoud van de opleidingen, maar ook voor het praktijkgerichte onderwijs. Ze werken al tijdens hun studie met opdrachtgevers uit de praktijk. Onderwijs vindt plaats in een van de gebouwen van de hogeschool in Velp of Leeuwarden, maar ook in de eigen tuinen, labs, ateliers of proefboerderijen. Duurzaamheid zit in het dna van de school en de studenten. Van Hall Larenstein werd dan ook door een landelijk studentenpanel uitgeroepen tot duurzaamste hogeschool van Nederland.

Van Hall Larenstein biedt hbo-opleidingen aan op het gebied van de inrichting van onze omgeving, water, natuur, voeding, dieren, business en internationale ontwikkeling. Er zijn ook deeltijdopleidingen, associate degrees en masteropleidingen. Wie meer wil weten over de school of geholpen wil worden met zijn studiekeuze, vind verdere informatie op de website.

Wageningen Pre-University

Wageningen Pre-University (voorheen Food Valley Netwerk VO-HO) inspireert docenten om innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Zo bieden en ontwikkelen wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen voor vakdocenten binnen havo en vwo. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs, daarom zetten wij ons in voor een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

'Voor inspiratie en nieuwe kennis in de klas'

Wageningen University & Research

De universiteit is een belangrijk onderdeel van Wageningen University & Research. De universiteit richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en draagt met bachelor- en masteropleidingen bij aan voedselzekerheid.

Decanen, mentoren, studiekeuzeprofessionals en vakdocenten spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van leerlingen. Wageningen University wil je hierbij graag ondersteunen. Op onze website vind je diverse mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een studiekeuze.

Wil je weten wat onze netwerkscholen bijzonder maakt? Dat kan je zien in de inspiratiefilmpjes die de scholen hebben gemaakt.

Heb jij activiteiten voor de FVSN-jaaragenda?

De scholen organiseren al enorm veel inspirerende activiteiten. Daarvan willen wij alle docenten uit ons scholennetwerk laten profiteren. Organiseert jouw school iets dat ook voor vakgenoten van andere scholen uit het netwerk interessant en toegankelijk is?