Conferentie en agenda 2023/24

In 2024 zal er een conferentie plaatsvinden voor alle scholen uit het Food Valley Scholennetwerk, met als thema: "Oriëntatie op praktijkgerichte programma’s op alle niveau’s.". De conferentie vindt plaats op maandag 18 maart 2024, van 15:00 uur tot 17:30 uur op het Ichthus College in Veenendaal.

Schrijf je direct in voor de conferentie door te klikken op de knop.

Het thema van dit jaar is:

"Oriëntatie op praktijkgerichte programma’s op alle
niveaus"

In de praktijkgericht programma’s voeren leerlingen voor externe opdrachtgevers praktische en realistische opdrachten uit binnen en buiten de school. Bij de voorbereiding en realisatie van opdrachten worden instellingen, bedrijven en vervolgopleidingen betrokken. Leerlingen ontwikkelen hierbij geleidelijk realistische beroeps- en opleidingsbeelden. Daardoor worden de leerlingen met een praktijkgericht programma beter voorbereid op de keuze en overstap naar het vervolgonderwijs en hun deelname aan de maatschappij.

Lezingen

Chris Fokkens, van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zal ons informeren over de waarde van praktijkgerichte programma's in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Als projectleider voor de invoering van deze programma's, belicht hij hun belang in het voortgezet onderwijs, bespreekt hij de ervaringen van scholen in pilots, en geeft hij inzicht in de huidige stand van zaken. Speciale aandacht gaat uit naar de mogelijkheden om het praktijkgerichte programma vanaf schooljaar 2024-2025 aan te bieden, en welke kansen scholen hebben voor de toekomst. Tot slot zal hij het vervolgtraject rond praktijkgerichte programma's bespreken.

Daarnaast verwelkomen we spreker Dan Assendorp, coördinator van praktijkgerichte programma's bij Van Hall-Larenstein. Hij belicht de praktische toepassingen van vakken zoals natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. Zijn inzichten helpen om de uitdagingen en kansen binnen het onderwijslandschap beter te begrijpen en biedt waardevolle inzichten die ons helpen de uitdagingen en kansen binnen het onderwijslandschap beter te begrijpen.

Mis deze unieke kans niet om te leren van deze twee sprekers, meld je aan!

Conceptprogramma conferentie 2024
15:00 Inloop met een hapje en drankje
15:15 Welkomstwoord + uitleg thema door Jaap van Dam (directeur Ichthus College)
15:30 Welkom namens FVSN + uitleg vouchers
15:40 Informatiemarkt PGP + rondleiding school
16:35 Lezing van Dan Assendorp, coördinator praktijkprogramma’s Van Hall-Larenstein
17:00 Korte pauze
17:05 Lezing van Chris Fokkens, projectleider PGP bij het min. OCW
17:30 Afsluiting en borrel

Meer informatie over het onderwerp vindt u hier!

Inschrijven FVSN-conferentie

Als er in jouw school kennis of ervaring is met praktijkgerichte programma’s, nodigen wij jullie van harte uit om dit te delen op de conferentie. Elk type leerweg of stadium van uitvoering is welkom. We doen dit door middel van een ‘markt’ waar geïnteresseerde docenten uit ons netwerk informatie kunnen halen en waar je zelf met andere scholen ervaringen kunt uitwisselen. Heb je interesse in het bemannen van een stand? Stuur een e-mail naar pre.university@wur.nl

De locatie

Ichthus College Veenendaal
Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal

- Het social media element kan niet getoond worden - controleer uw instellingen

Lees meer over onze partners

Aeres Hogeschool Wageningen

Leerkracht, vakkennis en professionele ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, talenten en potentieel benut? Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-) onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Het vergroten van leerkracht staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. We staan middenin het werkveld en leiden docenten, praktijkopleiders, innovators van leren en kennismanagers op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Christelijke Hogeschool Ede

Kies jij voor een opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede, de CHE (cee-haa-ee)? Wanneer je in Ede komt studeren, dagen we je uit na te denken over hoe jij van betekenis kunt zijn voor een ander. Of je nu studeert of straks werkt, als journalist, verpleegkundige, bedrijfsadviseur of...

'Wie wil jij zijn voor de wereld van morgen?' is een vraag of thema waar jij je tijdens je studie mee bezig houdt.

De CHE is een hogeschool die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat merk je als student. De CHE mag zich al jaren de beste (middelgrote) hogeschool van Nederland noemen. Elk jaar zetten studenten en onafhankelijke experts de CHE in de Keuzegids op nummer één. Daar zijn we trots op.

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein is een kleinere hogeschool waar persoonlijke aandacht voor de student vanzelfsprekend is. Studenten kiezen voor Van Hall Larenstein voor de inhoud van de opleidingen, maar ook voor het praktijkgerichte onderwijs. Ze werken al tijdens hun studie met opdrachtgevers uit de praktijk. Onderwijs vindt plaats in een van de gebouwen van de hogeschool in Velp of Leeuwarden, maar ook in de eigen tuinen, labs, ateliers of proefboerderijen. Duurzaamheid zit in het dna van de school en de studenten. Van Hall Larenstein werd dan ook door een landelijk studentenpanel uitgeroepen tot duurzaamste hogeschool van Nederland.

Van Hall Larenstein biedt hbo-opleidingen aan op het gebied van de inrichting van onze omgeving, water, natuur, voeding, dieren, business en internationale ontwikkeling. Er zijn ook deeltijdopleidingen, associate degrees en masteropleidingen. Wie meer wil weten over de school of geholpen wil worden met zijn studiekeuze, vind verdere informatie op de website.

Wageningen Pre-University

Wageningen Pre-University (voorheen Food Valley Netwerk VO-HO) inspireert docenten om innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Zo bieden en ontwikkelen wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen voor vakdocenten binnen havo en vwo. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs, daarom zetten wij ons in voor een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

'Voor inspiratie en nieuwe kennis in de klas'

Wageningen University & Research

De universiteit is een belangrijk onderdeel van Wageningen University & Research. De universiteit richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en draagt met bachelor- en masteropleidingen bij aan voedselzekerheid.

Decanen, mentoren, studiekeuzeprofessionals en vakdocenten spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van leerlingen. Wageningen University wil je hierbij graag ondersteunen. Op onze website vind je diverse mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een studiekeuze.

Wil je weten wat onze netwerkscholen bijzonder maakt? Dat kan je zien in de inspiratiefilmpjes die de scholen hebben gemaakt.

Heb jij activiteiten voor de FVSN-jaaragenda?

De scholen organiseren al enorm veel inspirerende activiteiten. Daarvan willen wij alle docenten uit ons scholennetwerk laten profiteren. Organiseert jouw school iets dat ook voor vakgenoten van andere scholen uit het netwerk interessant en toegankelijk is?