Nieuws

Testklassen lesmateriaal "Stad van de toekomst" gezocht

Gepubliceerd op
28 oktober 2020

Hoe kun je het stedelijke gebied toekomstbestendig inrichten? Water, hittestress, biodiversiteit, voedsel en eenzaamheid/integratie zijn actuele thema’s die in een stad(wijk-buurt) een rol spelen, soms in negatieve zin: ze zorgen voor problemen in de stad en vragen om oplossingen. Nu steeds meer mensen wereldwijd in steden wonen, is dit een omgeving die aandacht verdient en goed moet worden ingericht. Hoe kan op basis van deze thema’s een aantrekkelijke leefomgeving worden gecreëerd op buurt-wijk-stadsniveau?

Het vertrekpunt is een bestaande buurt-wijk-stadsdeel waarvoor een inrichtingsontwerp wordt gemaakt. Leerlingen maken een inventarisatie van de bestaande situatie en vertalen die naar een kaart met daarop onder andere de gebouwen en de open ruimte. Op welke manier spelen de thema’s in dit gebied een rol? Welke kansen/mogelijkheden zijn er om het gebied duurzaam, klimaatbestendig en sociaal te maken?

Stuur je leerlingen erop uit om een kansenkaart en een ontwerp voor een buurt-wijk-of stadsdeel te maken.

We werken momenteel aan een concrete opdracht die vanaf maart-april 2021 beschikbaar zal zijn. Wil jij met jouw klas deze opdracht voor ons uitproberen? Neem dan contact op met Ruth Derks via het contactformulier op deze webpagina.