Food Valley Scholennetwerk Jaaragenda 2021

Tijdens de netwerkborrel op 30 september 2021 hebben verschillende netwerkcollega’s elkaar online ontmoet en geïnspireerd voor de fysieke grote Jaarborrel van 24 maart 2022 die op het Corlaer College in Nijkerk gehouden zal worden.

Dit onder het genot van heerlijke lokale producten uit de Veluwse Borrelbox die alle deelnemers thuis hadden ontvangen.

Jamila de Jong, FVSN programmaleider, heette alle deelnemers van harte welkom. Daarna vertelde studente Maaike Kunst, student milieukunde (Van Hall Larenstein) over haar projectgroep die met hun circulaire watersysteem een succesvol en duurzaam resultaat hebben opgeleverd voor een externe opdrachtgever die een duurzame woonark ontwikkelt. Het systeem heeft verschillende prijzen in de wacht gesleept waaronder de Golden Globes 2021 en de 2021-publieksprijs van de Leeuwarden Courant.

Daarna vervolgde Daniël Lam, docent scheikunde (Johannes Fontanus College), met het inspirerende verhaal over zijn leerlingen die met hun profielwerkstuk over antibioticaresistentie een studiebeurs hebben gewonnen. Het actuele onderwerp en het enthousiasme en lef van de leerlingen waren volgens Lam succesfactoren van dit geweldige resultaat.

Succesfactoren.JPG

Esther Gijsen, docent MNT en biologie (Corlaer College), inspireerde iedereen door te vertellen dat vaardigheidsonderwijs een belangrijk component is in hun lesprogramma. Het onderwijs is gericht op vaardigheden die betrekking hebben op samenwerking, plannen en organiseren, onderzoeken, zelfstandigheid en evalueren/reflecteren. Gijsen vertelde aan de hand van een afgerond project dat door de toepassing van deze vaardigheden o.a. een grotere betrokkenheid creëerde bij de leerlingen doordat ze de theorie beter konden toepassen in de context van het project.

Jamila de Jong sloot de bijeenkomst af met een dankwoord aan iedereen en een proost met een heerlijk glaasje cranberrysap uit de borrelbox!

Fysieke grote Jaarborrel in maart 2022

Update 20-01-2022

Gezien de huidige omstandigheden rondom Corona lijkt het de commissie van de Jaaragenda niet gepast om de netwerkborrel fysiek door te laten gaan. Daarnaast worden online worden al zoveel bijeenkomsten georganiseerd dat zij ervoor hebben gekozen om de netwerkborrel pas weer in schooljaar 2022/’23 plaats te laten vinden.

Lees meer over onze partners

Aeres Hogeschool Wageningen

Leerkracht, vakkennis en professionele ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, talenten en potentieel benut? Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-) onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Het vergroten van leerkracht staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. We staan middenin het werkveld en leiden docenten, praktijkopleiders, innovators van leren en kennismanagers op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Christelijke Hogeschool Ede

Kies jij voor een opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede, de CHE (cee-haa-ee)? Wanneer je in Ede komt studeren, dagen we je uit na te denken over hoe jij van betekenis kunt zijn voor een ander. Of je nu studeert of straks werkt, als journalist, verpleegkundige, bedrijfsadviseur of...

'Wie wil jij zijn voor de wereld van morgen?' is een vraag of thema waar jij je tijdens je studie mee bezig houdt.

De CHE is een hogeschool die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat merk je als student. De CHE mag zich al jaren de beste (middelgrote) hogeschool van Nederland noemen. Elk jaar zetten studenten en onafhankelijke experts de CHE in de Keuzegids op nummer één. Daar zijn we trots op.

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein is een kleinere hogeschool waar persoonlijke aandacht voor de student vanzelfsprekend is. Studenten kiezen voor Van Hall Larenstein voor de inhoud van de opleidingen, maar ook voor het praktijkgerichte onderwijs. Ze werken al tijdens hun studie met opdrachtgevers uit de praktijk. Onderwijs vindt plaats in een van de gebouwen van de hogeschool in Velp of Leeuwarden, maar ook in de eigen tuinen, labs, ateliers of proefboerderijen. Duurzaamheid zit in het dna van de school en de studenten. Van Hall Larenstein werd dan ook door een landelijk studentenpanel uitgeroepen tot duurzaamste hogeschool van Nederland.

Van Hall Larenstein biedt hbo-opleidingen aan op het gebied van de inrichting van onze omgeving, water, natuur, voeding, dieren, business en internationale ontwikkeling. Er zijn ook deeltijdopleidingen, associate degrees en masteropleidingen. Wie meer wil weten over de school of geholpen wil worden met zijn studiekeuze, vind verdere informatie op de website.

Wageningen Youth Institute

“Hoe voeden we de wereld in 2050 op een eerlijke, duurzame en gezonde manier wanneer de wereldbevolking stijgt naar 10 miljard?” Deze vraag stellen we aan havo en vwo leerlingen die begonnen zijn aan hun profielwerkstuk of meesterproef en mee willen denken aan deze vraag.

Wageningen Youth Institute (WYI) is onderdeel van Wageningen University & Research en de World Food Prize Foundation in de Verenigde Staten. Elk jaar organiseert WYI een profielwerkstukwedstrijd en daagt hiermee leerlingen uit op zoek te gaan naar oplossingen voor een van de grootste uitdagingen waar we in de wereld voor staan: het wereldvoedselvraagstuk. De winnaar gaat in oktober mee naar de uitreiking van de World Food Prize in Des Moines, de Verenigde Staten. De winnaar ontmoet daar leerlingen en experts van over de hele wereld en doet mee aan het Global Youth Institute.

Wetenschapsknooppunt Wageningen University

Wetenschapsknooppunt Wageningen University brengt wetenschap in de klas. We nodigen kinderen en (aankomende) leerkrachten uit op de universiteit en brengen wetenschap en techniek in de klas door middel van aantrekkelijke lesactiviteiten. Hierbij maken kinderen en (aankomende) leerkrachten kennis met onderzoekend en ontwerpend leren.

Een aantal van onze jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: Kinderuniversiteit, Junior Science Lab, Ontwerpwedstrijd, Wetenschapper in de klas en Senior Science Lab (voor pabo-studenten). Verder bieden wij de webapp TOOL waarmee leerlingen uit groep 5 t/m 8 volgens het 7-stappenmodel van onderzoekend leren werken. Daarnaast bieden wij verschillende lespakketten en inspiratiekaarten.

Het Wetenschapsknooppunt is een samenwerking tussen Wageningen University en Christelijke Hogeschool Ede.

Wageningen Pre-University

Wageningen Pre-University (voorheen Food Valley Netwerk VO-HO) inspireert docenten om innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Zo bieden en ontwikkelen wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen voor vakdocenten binnen havo en vwo. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs, daarom zetten wij ons in voor een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

'Voor inspiratie en nieuwe kennis in de klas'

Wageningen University & Research

De universiteit is een belangrijk onderdeel van Wageningen University & Research. De universiteit richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en draagt met bachelor- en masteropleidingen bij aan voedselzekerheid.

Decanen, mentoren, studiekeuzeprofessionals en vakdocenten spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van leerlingen. Wageningen University wil je hierbij graag ondersteunen. Op onze website vind je diverse mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een studiekeuze.

Meer voor Decanen, mentoren en studiekeuzeprofessionals