Food Valley Netwerk VO-HO

Food Valley Netwerk VO-HO inspireert docenten om innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Zo bieden wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen voor havo en vwo. Hiermee willen wij bijdragen aan een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs. Het Food Valley Scholennetwerk is het kernnetwerk van een 10-tal VO en 4 HO-instellingen in de regio Food Valley en een hecht samenwerkingsverband waarin leren met elkaar en van elkaar centraal staat.

Food Valley Netwerk VO-HO maakt onderdeel uit van regionale VO-HO netwerken, een landelijk netwerk van steunpunten, dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met twee doelstellingen:

  • Het aantrekkelijker maken van de bèta- en gammastudies;
  • Betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs.

Dit doen wij door inspirerend onderwijs in de klas te brengen en elke leerling in staat te stellen bewuste keuzes te maken in zijn of haar studieloopbaan. Dit uit zich in:

  • Professionalisering van VO-docenten
  • Versterking van huidig onderwijs (vakvernieuwing)
  • Ontwikkeling van inspirerend lesmateriaal
  • Aanbieden van programma’s voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen
  • Kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

Food Valley Scholennetwerk

Het kernnetwerk van VO en HO scholen in de regio Food Valley bestaat uit een 10-tal scholen en 4 HO-instellingen en draagt de naam 'Food Valley Scholennetwerk'. De scholen uit het scholennetwerk willen leerlingen, studenten en docenten laten excelleren in een creatieve, uitdagende en innoverende leeromgeving. Het scholennetwerk biedt een platform waarin zowel onderwijs, onderzoek als het bedrijfsleven elkaar versterken om daarmee toponderwijs mogelijk te maken dat past bij de ambitieagenda van de regio Food Valley.

Voortgezet onderwijs

- Christelijk Lyceum Veenendaal
- Corlaer College (Nijkerk)
- CSG Het Streek (Ede)
- Hendrik Pierson College (Zetten)
- Ichthus College (Veenendaal)
- Johannes Fontanus College (Barneveld)
- Marnix College (Ede)
- Pallas Athene College (Ede)
- Pantarijn (Wageningen)
- Rembrandt College (Veenendaal)

Hoger onderwijs

- Aeres Hogeschool Wageningen
- Christelijke Hogeschool Ede
- Van Hall Larenstein, Velp
- Wageningen University & Research