Achtergrondinformatie

Op deze pagina zijn producten te vinden met achtergrondinformatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden als onderbouwing of verdieping.

Hieronder staat een verzameling aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld achter de producten.

Bij elk product staat aangegeven in welke vorm de kennis wordt aangeboden:

  • Rapport
  • Artikel
  • Tool
  • Boek
  • Factsheets

Ook staan bij alle producten suggesties aangegeven voor welke projectfases de producten geschikt zouden zijn:

  • Initiatieffase
  • Ontwerpfase
  • Inrichting & beheer

1. Beleid

Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief Wat zijn de relaties tussen de politieke thema's en de groene stad?
Rapport Initiatief Wat is de rol van groen in het landelijke instrumentarium voor stadsontwikkeling?

2. Organisatie

Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief /ontwerp Systeemanalyse, kansen, knelpunten & ontwikkelde handvatten.

3. Financiën

Product Fase Omschrijving
Volgt nog

4. Groene baten

Product Fase Omschrijving
Factsheets Initiatief /ontwerp Onderzoeksresultaten naar meerwaarde van groen gebundeld: uitgesplitst naar thema’s wonen, werken, leren, zorg en algemeen (WUR)
Artikel Initiatief /ontwerp Rekenmodellen voor de baten van groen
Artikel Initiatief /ontwerp Quickscan Groene Straten Baten
Artikel Initiatief /ontwerp Interview met Robbert Snep: over de opgave van klimaatadaptatie en hoe transities vorm (moeten) krijgen (WUR)
Artikel Ontwerp Hoe kan de integratie van urban ecosystem services bijdragen aan effectieve groene openbare ruimtes?
Medium Initiatief /ontwerp Overzichten van functioneel groen in stadsontwerp en architectuur
Video Ontwerp Webinar circulaire en groene stad, van Platform31: 5 experts uit de wetenschap over circulariteit en vergroening in de stad, en 9 lessen uit deze webinar op een rij gezet (Platform31)
Artikel Ontwerp /inrichting en beheer Verschillen in technologieniveau voor nature-based solutions in de stad: voor- en nadelen van no-tech, low-tech en high-tech opties voor groen (bv. groene daken en stadsbomen) in de stedelijke omgeving (WUR, Urban Roofscapes, AMS Institute)

4.1 Klimaat
Product Fase Omschrijving
Volgt nog

4.2 Gezondheid
Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief Mechanismen achter de relatie groen-welbevinden: stand van zaken in het onderzoek, aandacht voor stressreductie als mechanisme, typen groen en kennislacunes (WUR)
Artikel Initiatief Welke effecten zijn bekend van een groene omgeving op gezondheid?
Video Initiatief Talk van Robbert Snep: waarom het belangrijk is om meer in contact te blijven met natuur, ook in de stad (Universiteit van Nederland)

4.3 Biodiversiteit
Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief /ontwerp Literatuurstudie natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling: 3 scenario’s, en maatregelen op gebouwniveau, kavelniveau, bouwblokniveau, straatniveau en buurtniveau (UvA, WUR)
Artikel Ontwerp Doelsoorten kiezen voor natuurinclusief stedelijk ontwerp: een conceptueel framework, met aandacht voor ecologische en sociaal-culturele criteria (Universität München, University of Salzburg, University of Kassel)