Lesmodules

Food Valley Netwerk VO-HO heeft lesmodules ontwikkeld op het gebied van: Natuur, Leven & Technologie, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Economie, Aardrijkskunde en Wiskunde.

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Biologie

Scheikunde

Natuurkunde

Aardrijkskunde

Wiskunde

  • Lesbrieven - In lesbrieven komen dicerse wiskundige thema's aan bod

Overige lesproducten