Vouchers

Elk jaar betalen de scholen uit het Food Valley Scholennetwerk een bedrag om deel te mogen zijn van ons scholennetwerk. Daarvoor in ruil kunnen er een aantal vastgestelde activiteiten worden afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat niet alle scholen volledig gebruik maken van het lidmaatschap. Daarom is gezocht naar een mogelijkheid om de scholen zelf te laten bepalen waar ze hun lidmaatschapsbijdrage aan spenderen.

Werkwijze

Elke school ontvangt 50 vouchers. Het staat nog niet vast of de vouchers alleen digitaal of analoog zullen worden aangeboden. We staan open voor input!

De vouchers kunnen alleen gedurende het op de voucher genoemde schooljaar worden ingeleverd. Vouchers die aan het eind van het schooljaar niet zijn ingeleverd, kunnen niet voor geld worden ingewisseld.

Vouchers per activiteit

Activiteit Eenheid Vouchers
DocentOntwikkelTeam Per docent 13
Korte nascholing Per docent 3
Lange nascholing per docent 6
Borrel FVSN-Jaaragenda Per docent 1
Junior Consultancy Training Per klas, max. 30 leerlingen 7
Campusbezoek Per dagdeel, max. 30 leerlingen 5
Gastles op school Per lesuur, per klas, max. 30 leerlingen 3
Junior College Per 10 leerlingen 1
Global Guest Per lesuur, per klas, max. 30 leerlingen 2