Cursus

Citizen Science

In deze nascholing ontdek je hoe jouw leerlingen kunnen bijdragen aan echt wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering. Je leert verschillende app’s kennen die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van veldonderzoek en je gaat zelf aan de slag met de Grow app van Arnold van Vliet.

Organisator Food Valley Netwerk VO-HO
Datum

wo 26 juni 2019 15:00 tot 20:00

Locatie Forum, gebouwnummer 102
Droevendaalsesteeg 2
102
6708 PB Wageningen
0317–482160

Met je klas naar buiten gaan is niet alleen heel leuk en leerzaam, maar met deze hulpmiddelen ook makkelijk. De inhoud van deze nascholing kan leiden tot een of enkele lessen waarin een groot deel van de ecologieleerstof uit de examenprogramma’s en syllabi kan worden behandeld en verlevendigd.

Boek Ecologie Leren en Onderwijzen

Deze nascholing sluit aan bij het intermezzo 'Iedereen onderzoeker naar klimaat, klimaatverandering en natuur' op pagina 49 van het boek Ecologie Leren en Onderwijzen, uitgegeven door de NVON. Als je deelneemt aan de nascholing ontvang je het boek.

Programma

15.00 uur Inloop met koffie en thee
15.15 uur Introductie over kansen voor Citizen Science binnen het ecologieonderwijs door Marcel Kamp
15.30 uur Klimaatverandering zichtbaar maken op het schoolplein met de GROW app door Arnold van Vliet
16.00 uur Onderzoek doen aan waterkwaliteit met waterdiertjes.nl door Alexandre Meijer
16.30 uur Zelf aan de slag met een van de apps (in twee parallelle groepen).
- Onderzoeksvraag formuleren en zelf oefenen onder begeleiding.
- Plan maken voor een lesopzet met de app.
17.45 uur Soep met broodjes en uitwisseling ervaringen en discussie
18.15 uur Zelf aan de slag met een van de apps (in twee parallelle groepen).
- Onderzoeksvraag formuleren en zelf oefenen onder begeleiding.
- Plan maken voor een lesopzet met de app.
19.45 uur Afsluiting door Marcel Kamp met terugblik op de training in relatie tot de inhoud van het boek.
19.55 uur Evaluatie
20.00 uur Einde

Resultaten

Aan het eind van deze nascholing heb je:

  • enthousiasme voor het gebruik van app’s;
  • ervaring met zelf gebruiken van minstens één nieuwe app;
  • vaardigheid over hoe apps te gebruiken in de les;
  • kennis van bronnen uit het Ecologie leren en onderwijzen;
  • een opzet voor een eigen les met gebruik van een van de app’s.

Inschrijfformulier nascholingen