Teacher Academy

Food Valley STEM Teacher Academy organiseert op verzoek van het Platform Bèta Techniek contacten met het bedrijfsleven zoals cursussen, gastlessen, excursies en nascholingen. Dit alles met als uitgangspunt dat u de beroepen waar u uw leerlingen op voorbereidt, en die in uw studietijd misschien nog niet bestonden, beter leert kennen.

De cursussen, gastlessen, excursies en bijscholing wordt gezamelijk door Wageningen University, Christelijke Hogeschool Ede, Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool) en Van Hall Larenstein Velp georganiseerd. Deze activiteiten zijn vraaggestuurd opgezet en worden regelmatig georganiseerd in nauwe samenwerking met organisaties als VECON of NVON.

Agenda Teacher Academy

Klik verder voor het totale aanbod van:

Eerdere docentenactiviteiten