Food Valley Scholennetwerk Jaaragenda

De afgelopen 5 jaar hebben wij in het najaar de Food Valley Scholenconferentie georganiseerd. Aankomend schooljaar pakken we het anders aan in de vorm van een online FVSN-Jaaragenda en een borrel op donderdag 1 november.

Uit de evaluatie van de Food Valley Scholenconferentie (FVSC) van 2017 is in de conferentiecommissie het idee ontstaan voor een gezamenlijke agenda met daarop bijeenkomsten uit ons scholennetwerk.

Tijdens de borrel op donderdag 1 november 2018 wordt de nieuwe FVSN-Jaaragenda gepresenteerd, vervolgens wordt u op een (korte) lezing binnen het jaarthema getrakteerd en kunt u aansluitend tijdens de borrel netwerken.

Winst is dat we gebruik maken van al die inspirerende activiteiten die al georganiseerd worden binnen ons netwerk. Onze netwerkscholen kunnen elkaar laten zien wat zij in huis hebben. Docenten geven keer op keer aan dat zij netwerken tijdens events zeer belangrijk vinden. Tijdens de borrel hebt u hier ruim gelegenheid voor.

Meld u hier aan

Jaarthema

Het jaarthema is: 'Aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs; werkvormen, toetsen en portfolio’s’. Wat verwacht je van leerlingen tot 16/18 jaar en wat wordt van hen verwacht wanneer zij aan een hogeschool of universiteit gaan studeren, wat gebeurt er in die overgang? Heeft het vo een andere didactische vorm en manier van toetsen? Op deze en meer vragen hopen wij op 1 november een antwoord te vinden.

Spreker Hartger Wassink: "Zin in studeren"

Hartger Wassink

Bij de overgang van vo naar ho is er één constante. De vraag: “Is dit voor de toets?” Maar als dat de meest gestelde vraag is van scholieren en studenten, wat zegt dat dan over ons onderwijs? Een andere constante is stress. Scholieren zijn gestrest, studenten zijn dat nog meer. Bang om de verkeerde keuze te maken, te lage cijfers te halen, onnodig veel studieschuld op te lopen.

Ik wil met u terug naar de zin van onderwijs. Die kunnen we vinden als we de vraag beantwoorden, die alle scholieren en studenten ook hebben, maar die ze maar zelden stellen: "Wie ben jij?” Waarom die vraag belangrijk is, en hoe we daarmee de motivatie van leerlingen, studenten en die van onszelf als docenten kunnen aanboren, daarover gaat deze lezing.

Hartger Wassink is organisatiepsycholoog en werkt als onderzoeker en adviseur in het onderwijs. Als onderzoeker richt hij zich bij stichting NIVOZ op betekenisvol onderwijsonderzoek. Hoe kunnen we kennis uit wetenschap en ervaringen uit de praktijk bij elkaar brengen, om meer zinvol onderwijs te realiseren?

Programma

17:00-17:30 Inloop met soep en hapjes
17:30-18:00 Welkom en presentatie gezamenlijke FVSN-Jaaragenda
18:00-18:45 Lezing Hartger Wassink
18:45-19:00 Vragen vanuit de zaal
19:00-19:30* Afsluiting en netwerkborrel

*In eerder communicatie wordt 20.30 uur als eindtijd genoemd, maar dit is aangepast naar 19.30 uur.

Meld u hier aan

De borrel is bestemd voor schoolleiders, decanen, mentoren, vakdocenten, TOA’s en schoolmediathecarissen uit het Food Valley Scholennetwerk. Nodig uw collega's van school gerust uit!

Jaaragenda

De jaaragenda komt binnenkort op deze website te staan. Een aantal scholen hebben al activiteiten aangedragen, maar we hebben zeker nog ruimte voor meer. De agenda kan ieder moment aan gepast worden, dus organiseert u dit schooljaar nog activiteiten die ook voor docenten van andere scholen uit het netwerk toegankelijk zijn, dan ontvangen wij deze graag via foodvalleynetwerk@wur.nl.