Bedrijven

Om leerlingen te laten zien wat je met een bètastudie kunt doen, en ze hiervoor te laten kiezen, is het van belang dat er uitwisseling plaatsvindt tussen school en het toekomstige werkveld. Om dit inzichtelijk te maken is samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de Food Valley regio meer dan wenselijk.

Deze interactie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven kan op de volgende manieren invulling krijgen:

  • gastlessen;
  • real-life opdrachten voor het profielwerkstuk;
  • real-life opdrachten voor het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) (Technasia)
  • bedrijfsbezoeken en (korte) stages;
  • bedrijvenmarkten;
  • bijscholing docenten bijv. binnen zogenaamde docentontwikkelteams
  • ...

Meedoen?

Bent u als bedrijf geïnteresseerd om meer met het onderwijs in te doen? En wilt u betrokken raken bij het Food Valley Scholennetwerk? Neem dan contact op door een mail te sturen naar foodvalleynetwerk@wur.nl.

Bedrijven in netwerk