Simpel-Fit!

Het doel van de cursus Simpel Fit! is het beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding, bewegen en slaap van niet-Westerse moeders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezond voedings-, slaap- en beweeggedrag bij deze kinderen wordt bevorderd en de prevalentie van overgewicht en obesitas bij niet-Westerse kinderen wordt verminderd.

children_running.png

Het project
Simpel Fit! is een cursus die ontwikkeld is in Noord- en Oost-Gelderland voor moeders met een niet-Westerse achtergrond en hun kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het gaat om vrouwen van de eerste- of tweede generatie, die niet of matig Nederlands spreken en niet of matig geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. De cursus is begonnen voor moeders van Turkse afkomst, inmiddels is er ook een cursus ontwikkeld voor Marokkaanse en Ghanese families. De Syrische populatie zal in de nabije toekomst ook kunnen profiteren van Simpel fit! De cursus is erkend als goed onderbouwde interventie.

Iedere bijeenkomst bestaat uit theorie, bewegen, opdrachten, uitwisseling en terugkoppelen van de huiswerkopdracht. Thema's als gezond gewicht, opvoedig en bewegen met kinderen komen aan bod gedurende zeven bijeenkomsten. Voor de laatste twee bijeenkomsten worden ook de kinderen en vaders uitgenodigd. Zo ontvangen zij ook de belangrijkste informatie, en kunnen de kinderen op een speelse manier kennis maken met gezondheidsonderwerpen.  

Amsterdam is op dit moment ook actief aan de slag met Simpel-Fit! en hebben al veel cursussen gegeven. Het is belangrijk om na te gaan of de aanpak in de stad verschilt van die in Noord- en Oost-Gelderland en wat wenselijke aanpassingen zijn. Er is veel animo vanuit andere GGD’en om Simpel-Fit! in te voeren in anderen gemeenten. 

Rol AGORA
AGORA is bij de evaluatie van Simpel-Fit! betrokken. De evaluatie vindt plaats bij de deelnemers aan de cursus; hoeveel moeders worden uitgenodigd, hoeveel gaan er in op het verzoek en doen mee, en worden alle aaneengesloten bijeenkomsten door iedereen gevolgd? Een tweede belangrijke vraag is of de cursus zo wordt gegeven als gepland en beschreven? Tenslotte is de waardering van de deelnemers van groot belang. AGORA maakt onderzoek naar deze interventie mogelijk door inzet van masterstudenten. Ook wordt er in samenwerking met Amsterdam inhoud gegeven aan een evaluatie, zodat in verschillende regio’s de meest optimale vorm van Simpel-Fit! kan worden gegeven. 

Eerder heeft AGORA aangetoond dat in Noord- en Oost-Gelderland de moeders tevreden zijn met de kennis die ze aangereikt krijgen. Het sluit aan bij hun achtergrond en cultuur. De docent die in Noord- en Oost-Gelderland de cursussen geeft is afkomstig uit Turkije en spreekt daarnaast ook Arabisch. Aangezien de Syrische populatie in de nabije toekomst ook zal kunnen profiteren van Simpel fit!, zal dit weer vragen om een nieuwe evaluatie. AGORA zal zich daarover buigen. Zo is AGORA direct betrokken bij vernieuwingen.