Persbericht

Zilver en brons voor Nederland tijdens 16e EUSO in Slovenië

Gepubliceerd op
15 mei 2018

De twee teams die voor Nederland meededen aan de zestiende EUSO (European Union Science Olympiad) behaalden een zilveren en een bronzen medaille. Dit jaar deden 25 EU-landen met in totaal 52 teams van drie leerlingen mee.

Goed Nederlands resultaat

Nederland was vertegenwoordigd met twee teams: het gemengd scholenteam met Tobias Veerkamp (Mencia de Mendoza Lyceum, Breda), Louw Feenstra en Sebastiaan Hoek (beiden van het Stedelijk Gymnasium Haarlem) behaalde een zilveren medaille en het gemengd scholenteam met Wietske de Bondt (CSG Het Streek, Ede - Food Valley Netwerkschool), Nena Slaats (Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven) en Miriam Zegelaar (Bernardinuscollege, Heerlen) behaalden een bronzen medailles.

Een van de Tsjechische teams eindigde op de eerste plaats. De prijzen werden uitgereikt door Maja Makovec Brenčič, minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport. De minister complimenteerde alle leerlingen met de hoge scores die behaald waren en zei: 'You will create the future and you are the future for all of us'.

Doel van de EUSO: internationale contacten leggen én het beste halen uit jezelf

De EUSO werd gehouden van 28 april t/m 5 mei aan de Universiteit van Ljubljana. Bij de opening zei Alojz Kovšca, president van de National Council van Slovenië, dat technologische oplossingen nodig zijn voor duurzaam omgaan met onze aarde, zodat volgende generaties, wereldwijd, hiervan kunnen blijven genieten. Hiervoor ziet hij ook een rol voor de jonge EUSO-deelnemers, wetenschappers in spe, weggelegd. Katja Stopar, directeur van EUSO2018, benadrukte dat de olympische kernwaarden excellentie, vriendschap en respect de basis vormen van deze science-olympiade.

Het doel van de EUSO is leerlingen te enthousiasmeren voor natuurwetenschappen en technologie, ze uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en ze in contact te brengen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. Behalve het combineren van kennis en praktische vaardigheden zijn samenwerken, plannen en het verdelen van taken belangrijke aspecten van deze wedstrijd. Belangrijke subdoelen van deze olympiade zijn leerlingen de samenhang binnen de bètavakken te laten zien en kennis te maken met verschillende Europese culturen.

De deelnemers zijn hoogstens 16 jaar. In teams van drie verrichten zij praktisch onderzoek en lossen zij problemen op die biologische, natuurkundige en scheikundige aspecten bevatten.

Onderzoeksopdrachten

Twee onderzoeksopdrachten aan druiventeelt en karakterisering van wijn.
De leerlingen bepaalden door middel van chromatografie en spectroscopie welke pigmenten er voor zorgen dat druivenplanten de energie uit zonlicht kunnen opnemen om glucose te maken uit koolstofdioxide en water. Vervolgens werd onderzocht hoe het enzym werkt dat bruinkleuring van druiven veroorzaakt en hoe het geremd kan worden. Met deze kennis kan voorkomen worden dat een groot deel van de druiven door verkleuring weggegooid moet worden. Vervolgens werden verschillende wijnsoorten spectroscopisch gekarakteriseerd en gekoppeld aan de streek van herkomst.

Als druiven rijpen stijgt hun suikergehalte en daalt hun zuurgraad; dit werkt door in de samenstelling en smaak van de wijn die van de druiven wordt gemaakt. Bij dit onderdeel bepaalden de leerlingen het gehalte aan organische zuren in verschillende wijnsoorten door middel van een potentiometrische titratie. Ook werd nagegaan welke fruitvliegjes op de druiven voorkomen en welke vallen je voor deze vliegjes kunt zetten om de druivenoogst te verhogen. Vervolgens werd nagegaan of wijnen te onderscheiden zijn door hun verschil in stroperigheid en werd het verband gelegd tussen het 'tranen' van de wijn in het glas en de oppervlaktespanning. Hiermee werd ook het alcoholgehalte bepaald.

Sociaal en cultureel programma

Naast het wedstrijdelement was er genoeg aandacht voor sport, cultuur en natuur. De leerlingen gingen naar de grotten van Škocjan, Atlantis Water Park, een dierentuin en het Museum van Illusies. Er was genoeg tijd ingeruimd voor socializen, het bekijken van het oude centrum van Ljubljana en het stadsmuseum. Ook een bezoek aan een spectaculaire escape room en een dansclinic stonden op het gevarieerde programma.

Begeleiding

Het begeleidende Nederlands EUSO-comité bestaat uit Tom Bloemberg en André Eppink (beiden Radboud Universiteit), Agnes Legierse en Emiel de Kleijn (SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling).

EUSO in 2017

In 2019 wordt de 17e EUSO gehouden van 4 t/m 11 mei in Almada (Portugal).