Verslaglegging Workshopronde 3

3.1 Een rubric voor onderzoeksverslagen

Met goed gevulde buiken gingen we door naar de laatste ronde. De workshop was goed voorbereid, al snel werden we voorzien van een zelf aan elkaar geplakte, in kleur geprinte rubric. Door de rubric wordt het beoordelen van het verslag van het profielwerkstuk zo objectief mogelijk gemaakt. Door middel van een keuze uit de gegeven punten per categorie wordt de starheid van een rubric ondervangen. Samen met de groep werden er nog wat tips en tops uitgewisseld. Voor mij was deze workshop zeker een top van de conferentie.

Workshopleider: Martin van der Vlist, Corlaer College

Doelgroep: docenten algemeen

3.2 Is de les nu al voorbij?!

Bij het vak natuurkunde op het CLV wordt er in de onderbouw niet volgens de standaardmethodes op een klassikale en frontale manier lesgegeven, maar mogen de leerlingen zelf aan de slag. De docent vervult tijdens de les meer een coachende rol. Aan de hand van een serie proefjes rondom een bepaald thema leren de leerlingen spelenderwijs dingen te ontdekken. Leerlingen worden hierdoor niet alleen enthousiaster, maar ze krijgen ook een actieve werk- en leerhouding. Ze leren samenwerken, ze ontwikkelen begrip van concepten en ze kunnen hun eigen leerstijl gebruiken. Tijdens de workshop was er de mogelijkheid om de leskaternen even door te bladeren. Een deel van de workshopvolgers keek nog wat bedenkelijk, maar het andere deel leek het leuk om deze methode eens te gaan proberen. Zelf vond ik de workshop erg inspirerend en ik raad docenten in de 'binas-sector' zeker aan om ook eens te kijken of het wat voor hun school is!

Workshopleiders: Sjaak Meertens en Tim de Wolff, Christelijk Lyceum Veenendaal

Doelgroep: docenten onderbouw bètavakken

3.3 De rol van de discussie binnen het doen van onderzoek

Wanneer het onderzoek voor het profielwerkstuk is afgerond wordt er een conclusie getrokken. Daarbij hoort ook een discussie van de resultaten, maar die ontbreekt vaak of wordt op een hele andere manier ingevuld dan gebruikelijk in het wetenschappelijk onderzoek. Vaak is de discussie een reflectie op het werkproces of een uitleg van de conclusie. Maar zelden worden de resultaten ter discussie gesteld. Voor veel leerlingen is het profielwerkstuk de eerste keer waar ze een discussie moeten schrijven. Beter zou het zijn om de leerlingen gedurende de middelbareschooltijd een discussie te leren schrijven. Discussie heeft een grote meerwaarde in het verdiepen van het profielwerkstuk en het zou mooi zijn als de leerlingen dat kunnen laten zien. Aan de docenten de taak om met elkaar in gesprek te gaan hoe ze op school de discussie in het onderwijsprogramma kunnen stoppen zodat de leerlingen de diepte in kunnen bij hun profielwerkstuk.

Workshopleider: Harm Smit, Arentheem College

Doelgroep: docenten algemeen


3.4 De Rol van docenten in onderzoekende didaktiek

Onderzoekende didaktiek vindt plaats bij probleemgestuurd onderwijs. De docent is hierbij een begeleider, en de focus ligt op het proces. Peter Uijtdewilligen van Het Streek in Ede ziet de behoefte om deze vorm van didaktiek beter toe te passen tijdens het creëren van een profielwerkstuk. Leerlingen kunnen op die manier niet alleen hun eigen ideeën nagaan, maar leren ook om gestructureerd te werken. In groepen van vier deelnemers werd gediscussieerd in hoeverre deze manier van leren op verschillende scholen al wordt toegepast en hoe er in verschillende vakken gebruik van gemaakt kan worden.

Workshopleider: Peter Uijtdewilligen, Het Streek

Doelgroep: docenten bètavakken

3.5 Onderzoeksmethodologie

Erik Heijmans (Wageningen University) en Sander Poort (Christelijk Lyceum Veenendaal) vertellen dat leerlingen vaak geneigd zijn om een probleem op te willen lossen, zonder na te denken welke kennis daarvoor nodig is. Een goed werkplan is essentieel om een profielwerkstuk op te zetten. Daarom hebben Erik en Sander drie duidelijke onderzoekdoelen bedacht zodat het voor leerlingen duidelijker is welke weg ze inslaan. Deze zijn beschrijvend, correlationeel en verklarend. Ze komen op die manier in hun middelbare schoolperiode al in aanraking met de verschillende onderzoeksmethodes. Op de universiteit hebben ze daar alleen maar baat bij!

Workshopleiders: Erik Heijmans (WU) en Sander Poort (Christelijk Lyceum Veenendaal)

Doelgroep: docenten alfa- en gammavakken