Food Valley Scholennetwerk Jaaragenda en Online Netwerkborrel 2021

Als scholennetwerk staan wij graag in contact met elkaar! Daarom beginnen we met de online netwerkborrel op donderdag 30 september, een kleine kick-off van de grote Jaarborrel in maart 2022.

Elkaar inspireren en informeren binnen het Food Valley Scholennetwerk

Het thema, en ook gelijk het doel, van zowel de online als fysiek netwerkborrel is ‘Beter halen en brengen binnen het Food Valley Scholennetwerk’. Binnen onze scholen worden de meest waanzinnige projecten georganiseerd en de meest geweldige profielwerkstukken geschreven. Waar ben jij als school nu echt trots op? Kun je daarmee ook anderen inspireren?

Online netwerkborrel op 30 september 2021

Op donderdag 30 september 16:00 uur gaan we van start! We beginnen met een welkom van FVSN programmaleider Jamila de Jong. Aansluitend geven 3 netwerkscholen een korte presentatie over een project dat op de school succesvol is. Na afloop rond, 16.30 uur, is er de gelegenheid om met elkaar na te praten.

Bekijk hieronder het volledige programma:

Programma

Tijd Onderwerp Door
16:00 Welkom Jamila de Jong - FVSN programmaleider WUR
16:10 Onderwijsprojecten met Impact - Maaike vertelt over hoe een onderwijsproject samen met een opdrachtgever tot een succesvol resultaat heeft geleid. In opdracht van een externe opdrachtgever heeft ze samen met andere studenten gewerkt aan een duurzame woonark. Voor deze woonark is een circulair watersysteem geïmplementeerd waarmee verschillende prijzen in de wacht zijn gesleept, waaronder de LC Award Publieksprijs. Maaike Kunst - Student Milieukunde (Van Hall Larenstein)
16:15 Leerlingbegeleiding - ‘JFC-leerlingen winnen studiebeurs met Profielwerkstuk over antibioticaresistentie’. Hoe krijg je leerlingen zover dat ze met plezier aan het werk gaan en tot waardevolle bijdragen komen voor de maatschappij? Daniel neemt je kort mee hoe hij deze leerlingen heeft begeleid. Dit alles ter inspiratie van je eigen begeleiding van leerlingen. Daniel Lam - Docent Scheikunde (Johannes Fontanus College)
16:20 Vaardigheidsonderwijs - Vaardigheidsonderwijs heeft een belangrijke positie in ons lesprogramma. De vaardigheden waar we op doelen hebben betrekking op samenwerken, plannen en organiseren, onderzoeken, zelfstandigheid en evalueren en reflecteren. In de themavakken wordt heel gericht gewerkt aan ontwikkeling van deze vaardigheden. In deze presentatie zal Esther dit aan de hand van een concreet project verder toelichten. Esther Gijsen - Docent MNT & Biologie (Corlaer College)
16:30 Mogelijkheid om na te praten en gezamenlijk te genieten van een drankje uit de Veluwse Borrel Box.

Inschrijven voor de online netwerkborrel kan via onderstaande inschrijfbutton. Meldt je daarbij gelijk aan voor de heerlijke vegetarische Veluwse Borrel Box!

Fysieke netwerkborrel

Op 24 maart 2022 gaan we weer een live versie van de Netwerk Jaarborrel organiseren. Het Corlaer College heet ons dan welkom in Nijkerk. Het programma en de verdere details zullen te zijner tijd op de website komen te staan. Je kan je wel al aanmelden via bovenstaande inschrijfbutton en vergeet ook niet je agenda te blokkeren vanaf het einde van die middag.

Graag ontmoeten we je 30 september en/of 24 maart!

Lees meer over onze partners

Aeres Hogeschool Wageningen

Leerkracht, vakkennis en professionele ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, talenten en potentieel benut? Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-) onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Het vergroten van leerkracht staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. We staan middenin het werkveld en leiden docenten, praktijkopleiders, innovators van leren en kennismanagers op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Christelijke Hogeschool Ede

Kies jij voor een opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede, de CHE (cee-haa-ee)? Wanneer je in Ede komt studeren, dagen we je uit na te denken over hoe jij van betekenis kunt zijn voor een ander. Of je nu studeert of straks werkt, als journalist, verpleegkundige, bedrijfsadviseur of...

'Wie wil jij zijn voor de wereld van morgen?' is een vraag of thema waar jij je tijdens je studie mee bezig houdt.

De CHE is een hogeschool die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat merk je als student. De CHE mag zich al jaren de beste (middelgrote) hogeschool van Nederland noemen. Elk jaar zetten studenten en onafhankelijke experts de CHE in de Keuzegids op nummer één. Daar zijn we trots op.

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein is een kleinere hogeschool waar persoonlijke aandacht voor de student vanzelfsprekend is. Studenten kiezen voor Van Hall Larenstein voor de inhoud van de opleidingen, maar ook voor het praktijkgerichte onderwijs. Ze werken al tijdens hun studie met opdrachtgevers uit de praktijk. Onderwijs vindt plaats in een van de gebouwen van de hogeschool in Velp of Leeuwarden, maar ook in de eigen tuinen, labs, ateliers of proefboerderijen. Duurzaamheid zit in het dna van de school en de studenten. Van Hall Larenstein werd dan ook door een landelijk studentenpanel uitgeroepen tot duurzaamste hogeschool van Nederland.

Van Hall Larenstein biedt hbo-opleidingen aan op het gebied van de inrichting van onze omgeving, water, natuur, voeding, dieren, business en internationale ontwikkeling. Er zijn ook deeltijdopleidingen, associate degrees en masteropleidingen. Wie meer wil weten over de school of geholpen wil worden met zijn studiekeuze, vind verdere informatie op de website.

Wageningen Youth Institute

“Hoe voeden we de wereld in 2050 op een eerlijke, duurzame en gezonde manier wanneer de wereldbevolking stijgt naar 10 miljard?” Deze vraag stellen we aan havo en vwo leerlingen die begonnen zijn aan hun profielwerkstuk of meesterproef en mee willen denken aan deze vraag.

Wageningen Youth Institute (WYI) is onderdeel van Wageningen University & Research en de World Food Prize Foundation in de Verenigde Staten. Elk jaar organiseert WYI een profielwerkstukwedstrijd en daagt hiermee leerlingen uit op zoek te gaan naar oplossingen voor een van de grootste uitdagingen waar we in de wereld voor staan: het wereldvoedselvraagstuk. De winnaar gaat in oktober mee naar de uitreiking van de World Food Prize in Des Moines, de Verenigde Staten. De winnaar ontmoet daar leerlingen en experts van over de hele wereld en doet mee aan het Global Youth Institute.

Wetenschapsknooppunt Wageningen University

Wetenschapsknooppunt Wageningen University brengt wetenschap in de klas. We nodigen kinderen en (aankomende) leerkrachten uit op de universiteit en brengen wetenschap en techniek in de klas door middel van aantrekkelijke lesactiviteiten. Hierbij maken kinderen en (aankomende) leerkrachten kennis met onderzoekend en ontwerpend leren.

Een aantal van onze jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: Kinderuniversiteit, Junior Science Lab, Ontwerpwedstrijd, Wetenschapper in de klas en Senior Science Lab (voor pabo-studenten). Verder bieden wij de webapp TOOL waarmee leerlingen uit groep 5 t/m 8 volgens het 7-stappenmodel van onderzoekend leren werken. Daarnaast bieden wij verschillende lespakketten en inspiratiekaarten.

Het Wetenschapsknooppunt is een samenwerking tussen Wageningen University en Christelijke Hogeschool Ede.

Wageningen Pre-University

Wageningen Pre-University (voorheen Food Valley Netwerk VO-HO) inspireert docenten om innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Zo bieden en ontwikkelen wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen voor vakdocenten binnen havo en vwo. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs, daarom zetten wij ons in voor een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

'Voor inspiratie en nieuwe kennis in de klas'

Wageningen University & Research

De universiteit is een belangrijk onderdeel van Wageningen University & Research. De universiteit richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en draagt met bachelor- en masteropleidingen bij aan voedselzekerheid.

Decanen, mentoren, studiekeuzeprofessionals en vakdocenten spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van leerlingen. Wageningen University wil je hierbij graag ondersteunen. Op onze website vind je diverse mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een studiekeuze.

Meer voor Decanen, mentoren en studiekeuzeprofessionals